Friday, May 25, 2007

#6 - മത്സരഫലം

ഈ മത്സരത്തിലെ ജഡ്ജായ സപ്തവര്‍ണ്ണങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു..

ഇത്തവണ മത്സരത്തിന് വിഷയം 'പൂവ്/പൂക്കള്' എന്ന് നിശ്ചയിച്ചപ്പോള് കൂടുതല് പേര്ക്ക് പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം എന്നായിരുന്നു മനസ്സില്. അത് ഏതായാലും സാധിച്ചതില് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്.മത്സരത്തില് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി, വിജയികള്ക്ക് ആശംസകള്. 31 ഫോട്ടോകള് നിലവാരമനുസരിച്ച് പെറുക്കിയടുക്കി വെയ്ക്കുക എന്ന ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ പണിയിലേയ്ക്ക് കിടക്കും മുന്പ് ഒരു 2-3 കാര്യങ്ങള്.
പൂവിന്റെ ചിത്രങ്ങളെടുക്കുമ്പോള് പരിഗണിക്കാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങള്!

ഫോട്ടോ എടുക്കുവാനും എടുത്ത് പഠിക്കുവാനും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫര്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന മോഡലുകളാണ് പൂക്കള്.ഓരോ പൂവിനും ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്, അവയ്ക്കും പല ഭാവങ്ങളുണ്ട്, പല അവസ്ഥന്തരങ്ങളും, അവ വളരുന്ന തനത് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം പരിഗണിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം പൂവ് ചിത്രങ്ങളെടുക്കാന്.

* ക്ലോസ്സപ്പ് വേണോ, അതൊ മൊത്തം പൂക്കുല വേണോ, അതൊ ചെടി മൊത്തം വേണോ? കണ്ഫൂഷന്!
ഒരു പൂവിന് നേരെ ക്യാമറ പിടിച്ച് ഫോട്ടോയെടുത്താല് അത് ഒരു സാധാരണ ചിത്രം മാത്രം. അതില് കാണികളെ ആകര്ഷിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഘടകങ്ങള് (wow! factors) വേണം. അതെന്താണ് എന്ന് നീരീക്ഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് ഫോട്ടോയിലാക്കുമ്പോഴാണ് മികച്ച പൂവ് ചിത്രങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭാവങ്ങള്, അനസ്താന്തരങ്ങള്, സാഹചര്യങ്ങള്, പൂക്കളെ ചുറ്റി പറ്റിയുള്ള ജീവിതങ്ങള് ഇങ്ങനെ പലതും ചിത്രത്തിന് വേറൊരു തലം പ്രദാനം ചെയ്യാന് പര്യാപ്തമായ ഘടകങ്ങളാകാം. നിരയായും വരിയായും വട്ടത്തിലും ചതുരത്തിലും അങ്ങനെ പല ആകൃതികളില് നില്ക്കുന്ന പൂക്കള്, തോളോടു തോള് ചേര്ന്ന് വിടര്ന്നു നില്ക്കുന്ന പൂക്കള് അങ്ങനെ പല രീതികളില് പൂക്കളെ കാണാം.അതു പോലെ പ്രതിഫലനങ്ങള്, പൂവിനകത്തെ കാര്യങ്ങള്, ഇതൊക്കെ പരിഗണിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്.

* കോണ്ട്രാസ്റ്റുള്ള(contrast) പശ്ചാത്തലം (background).
പൂക്കള് നല്ല തീവ്രമായ(intense) നിറങ്ങളോടെ കൂടിയവയോ ലളിതമായ നിറങ്ങളോട് കൂടിയവയോ ആയിരിക്കും. അപ്പോള് അതിനനുസരിച്ച് നല്ല contrast നല്കുന്ന പശ്ചാത്തലം തിരഞ്ഞെടുക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ വിഷയത്തെ അതിന്റെ ചുറ്റുപാടില് നിന്ന് വേര്തിരിച്ചു കൂടുതല് വ്യക്തത നല്കുന്ന പശ്ചാത്തലവുമായിരിക്കണം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്.

* വെളിച്ചം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്
വളരെ കഠിനമായ പ്രകാശസാഹചര്യങ്ങള് ഒഴിവാക്കുക. അതുപോലെ ഫ്ലാഷ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോള് ശ്രദ്ധിക്കുക. Diffused പ്രകാശമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. Diffused പ്രകാശത്തിനു പ്രോ മച്ചാന്മാര് light tents ഉപയോഗിക്കുന്നു.

* കാറ്റിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക
ക്യാമറ മുക്കാലിയില് ഉറപ്പിച്ച് നിര്ത്തി ഷേക്ക് സാധ്യത കുറച്ച് ഫോട്ടോയെടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കാറ്റ് വന്ന് പൂവിനെ ഒന്നുലക്കുന്നത്, ഫോട്ടോ ഷേക്ക്! പ്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്മാര് wind breaker എന്ന കുണ്ടാമണ്ടി ഉപയോഗിക്കും, അതില്ലാത്തവര് കാറ്റ് പോകനായി കാത്തിരിക്കുക. മാക്രോ തലത്തില് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോള് ഒരു ചെറിയ ഉളക്കം മതി, ഫോട്ടോ ഷേക്കാകാന്. മാക്രോ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നവര് കഴിവതും മുക്കാലി(tripod) ഉപയോഗിക്കണം.


മത്സരഫലം : ജഡ്ജസ് ചോയിസ് വിഭാഗം :: ഒന്നാം സ്ഥാനം : #28 (യാത്രാമൊഴി), രണ്ടാം സ്ഥാനം : #18 (റിഷാദ്), #24 (പീലു), മൂന്നാം സ്ഥാനം : #7 (അപ്പൂസ്), #15 (Neyyan), #27 (K.M. Faisal‍)


മത്സരഫലം : ബ്ലോഗേര്‍സ് ചോയിസ് വിഭാഗം :: ഒന്നാം സ്ഥാനം : #28(യാത്രാമൊഴി), രണ്ടാം സ്ഥാനം : #19 (ചന്ദ്രക്കാറന്‍), മൂന്നാം സ്ഥാനം : #15 (Neyyan), #13 (ആഷ)
ഫോട്ടോ #1ഛായാഗ്രാഹകന്‍: lightsync Nikon D100 - 1/80, f/4.5, 70mm, Pattern, Exp comp -0.3


ചെമ്പരത്തി പൂവിന്റെ നല്ല ഒരു ചിത്രം. വിഷയം നല്ല വ്യക്തമായി, നല്ല പശ്ചാത്തലത്തില് (blurred green which gives a feel of natural ambeience as well as nice contrast) അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വലതു വശത്ത് മുകള്ഭാഗത്തുള്ള ഒരിതള് ഫ്രയ്മിന് വെളിയിലാണെങ്കിലും വിഷയത്തിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. മത്സരമല്ലേ, മികച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ ശ്രേണിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കാന് വേണ്ട ഘടകങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല.
Grade : B
ഫോട്ടോ #2ഛായാഗ്രാഹകന്‍: ഉത്സവം Sony DHC-H1 - 1/80s, f/4, 6mm, ISO 64, pattern


ആകാശവും കീഴടക്കുന്ന സൂര്യകാന്തിപ്പൂക്കള് എന്നാണോ ഛായാഗ്രാഹകന് ഉദ്ദേശിച്ചത്?
Grade : B
ഫോട്ടോ #3ഛായാഗ്രാഹകന്‍: അഗ്രജന്‍ 1/6sec, f/2.8 , 6mm, ISO: 320


വളരെ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെമ്പനിനീര് പൂവിന്റെ ദൃശ്യമായിരുന്നു ഇത്.ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കില് തണുതുറഞ്ഞ് പറ്റികൂടിയിരിക്കുന്ന ആ ജലകണങ്ങള് പൂവിന്റെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ജീവന് നല്കിയേനേ . അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ടിനു വേണ്ട് വ്യക്തത ഈ ഫോട്ടോയില് കാണുന്നില്ല. പശ്ചാത്തലം (background) over exposed ആയിരിക്കുന്നു.ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങള് ക്യാമറ ഇളകാതെ മുക്കാലില്(tripod) വെച്ച് വിഷയം നന്നായി ഫോക്കസ്സിലാക്കി വേണം എടുക്കുവാന്. മദ്ധ്യ ഭാഗത്തെ ഇതളുകളിലോ, അല്ലെങ്കില് വശങ്ങളിലെ കുറച്ച് ഇതളുകളിലോ കൂടുതല് പരിഗണന കൊടുത്തു കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഫ്രെയിം സൃഷ്ടിക്കാവുന്നതാണ്.
Grade : B
ഫോട്ടോ #4ഛായാഗ്രാഹകന്‍: തനിമ‍‍ Canon Digital IXUS 900Ti - 1/640s, f/2.8, 8mm, Pattern


കൊങ്കിണി പൂവിന്റെ നല്ല ഒരു ചിത്രം. നേരെ മുകളില് നിന്നെടുത്തിരിക്കുന്നതു കൊണ്ട് പൂവിന്റെ, അതിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ ആകൃതി വളരെ വ്യക്തമാണ്.അവ്യക്തമായ പച്ച നിറമുള്ള പശ്ചാത്തലം പൂവിന്റെ തെളിമ വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
Grade : A
ഫോട്ടോ #5ഛായാഗ്രാഹകന്‍: അനില്‍‍ Canon Powershot A520 - 1/250s, f/3.5, 12mm, pattern


ആദ്യത്തെ ചെമ്പരത്തി ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതു പോലെ, ഇതു നല്ല ഒരു സാധാരണ ചിത്രമാണ്. ആ wow factor ഇവിടെയും കാണാനില്ല.
Grade : B
ഫോട്ടോ #6ഛായാഗ്രാഹകന്‍: സൊലീറ്റയുടെ മമ്മി‍‍ Canon EOS Digital rebel XT - 1/1250, f/5.6, 55mm, ISO 100, Pattern


പശ്ചാത്തലം തിരഞ്ഞെടുത്തതിലെ ഒരു ചെറിയ നോട്ടക്കുറവാണ് 'മികച്ച' ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയില് നിന്ന് ഇതിനെ തള്ളി പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നത്. കോണ്ട്രാസ്റ്റുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്ര്ണ്ട് കിട്ടുകയായിരുന്നെങ്കില് ഈ പൂവിന്റെ വെണ്മ ഈ ഫ്രെയിം മുഴുവന് നിറഞ്ഞ് നില്ക്കുമായിരുന്നു. ഒറു കാര്യം എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഈ സാഹചര്യത്തിലും വിഷയമായ പുവ്( ടുലിപ് പുഷ്പം) നന്നായി എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Grade : B
ഫോട്ടോ #7ഛായാഗ്രാഹകന്‍: അപ്പൂസ്‍‍ 1/100s , f/5, 72 mm , Exp bias + 0/3 EV, ISO: 50, White Balance: Manual (set to flash)


ഗ്രീറ്റിങ്ങ് കാര്ഡ് / വാള്പേപ്പര് ഫോട്ടോ! നന്നായിട്ടുണ്ട്. പൂവിന്റെ ഇതളുകള്ക്കിടയില് കാണുന്ന ചെറിയ ഉറുമ്പുകള് ഈ വെള്ള പശ്ചാത്തലത്തിലും പൂവിന് ഒരു ജീവന് നല്കുന്നുണ്ട്. പശ്ചാത്തലം വെളിച്ചം സെറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയതാണെന്നും ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിയതല്ല എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു.
Grade : A
ഫോട്ടോ #8ഛായാഗ്രാഹകന്‍: സുല്‍ ‍‍ BenQ DC-E30 - 1/19s , f/3, 9mm, ISO 400, Center Weighted Average


ഗുല്മോഹര്/വാക പൂക്കുലയുടെ ഈ ഫോട്ടോ പലര്ക്കും ക്യാമ്പസ് ഓര്മ്മകള് സമ്മാനിക്കും. പണ്ട് സ്ക്കൂളില് പഠിക്കുമ്പോള് ഈ പൂവിന്റെ അടിയിലെ ചുവന്ന കട്ടിയുള്ള ഇതള് ഉപയോഗിച്ച് രകതരക്ഷസ്സ് നഖങ്ങള് നിറഞ്ഞ കൈകള് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓര്മ്മയില് തെളിയുന്നു. പൂവുകളും മൊട്ടുകളും ഇലകളുമെല്ലാമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭംഗി പ്രദാനം ചെയ്യാന് ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല.
Grade : B
ഫോട്ടോ #9ഛായാഗ്രാഹകന്‍: അപ്പോള്‍ ശരി‍‍ Sony DSC-S40 - 1/500s, f/2.8, 5mm, ISO 80, Pattern


മുകളില് നിന്നെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം പുഷ്പത്തിന്റെ ആകൃതി വ്യക്തമാക്കുന്നു.കാണികളെ കൂടുതല് ചിത്രത്തിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കുന്നതൊന്നും ഇവിടെയുമില്ല.
Grade : B
ഫോട്ടോ #10ഛായാഗ്രാഹകന്‍: സുഗതരാജ് പലേരി‍‍ Fujifilm


ആസ്റ്റര് / ജമന്തി പൂക്കളുടെ ഈ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോഷോപ്പ് പണികള് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെല്ലോ! ഫോട്ടോയുടെ ബോര്ഡര് വിഷയത്തെ ഞെക്കി കൊല്ലുന്നു. ഇത്രയും ഫോട്ടോഷോപ്പ് പണികള് ഈ മത്സരത്തില് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.
Grade : -
ഫോട്ടോ #11ഛായാഗ്രാഹകന്‍: അപ്പു‍‍ Nikon D50 - 1/160s, f/4.5, 26mm, Center Weighted Average


ഉദ്യാനത്തില് വിടര്ന്നു നില്ക്കുന്ന വര്ണ്ണവൈവിധ്യങ്ങള് പകര്ത്തുവാനാണോ ഛയാഗ്രാഹകന് ശ്രമിച്ചത്? പശ്ചാത്തലത്തിലെ ആ പോസ്റ്റ് ചിത്രത്തില് അനാവശ്യമായ ഘടകമാണ്, അതു പോലെ ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് താഴെ കാണുന്ന ഭിത്തി കൂടി ഒഴിവാക്കി ഒരു tight crop നല്കിയാല് പൂക്കള്ക്ക് പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുമായിരുന്നു.
ധാരാളം സാധ്യതകള് ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഇനിയും അവിടെ പോകാന് സാധിക്കുമെങ്കില് പല വീക്ഷണകോണുകള് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ.
Grade : B
ഫോട്ടോ #12ഛായാഗ്രാഹകന്‍: സിജു‍‍ Nikon E7900 - 1/385s, f/8.2, 23mm, ISO 50, Pattern


പൂവിന്റെ ചിത്രമെടുക്കുമ്പോള് അതിനെ ചുറ്റിപറ്റിയുള്ള ജീവിതങ്ങള് കൂടി ചിത്രത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തുമ്പോള് ചിത്രത്തിന് ഒരു പുതിയ മാനവും വ്യത്യസ്തതയും കൈവരുന്നു. മത്സരത്തിനു ലഭിച്ച മികച്ച ചിത്രങ്ങളില് ഒരെണ്ണം. നല്ല രീതിയില് തന്നെ വെള്ള പനിനീര് പൂവ് expose ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കുറച്ചുകൂടി tight cropping നടത്തിയാല് പൂവിനും അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്കും കൂടുതല് പ്രാധാന്യം കിട്ടുമായിരുന്നു.
Grade : B
ഫോട്ടോ #13ഛായാഗ്രാഹകന്‍: ആഷ‍‍ Olympus FE170,x760 - 1/400s, f/4.9, 7mm, ISO 64, Center Weighted Average


മറ്റൊരു മികച്ച ചിത്രം, മുകളിലത്തെ ചിത്രത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ tight composition ഈ ചിത്രത്തെ മികവുറ്റതാക്കുന്നു. ഈ ചിത്രത്തില് കൂടുതലായി പ്രതീക്ഷിക്കാമായിരുന്നത് ആ ജീവിയുടെ ചലനമാണ്(പറന്ന് നില്ക്കുന്നത്)
Grade : B
ഫോട്ടോ #14ഛായാഗ്രാഹകന്‍: സാജന്‍ Canon EOS 350D - 1/640s, f/5.6, 55mm, ISO 100, pattern


വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഷയാവതരണം, നന്നായിട്ടുണ്ട്.
Grade : B
ഫോട്ടോ #15ഛായാഗ്രാഹകന്‍: Neyyan‍‍ Nikon D50 - 1/15s, f/5.6, 55mm, pattern


മത്സരത്തിലെ മികച്ച് നിരീക്ഷണ പാടവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം, പശ്ചാത്തലമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പച്ച ചേമ്പില ചിത്രത്തിന് ആവശ്യമായ കോണ്ട്രാസ്റ്റ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അത്രയും വിശാലമായ കാന്വാസ്സില് ഒരു തെങ്ങില് പൂവും ഒരു ജലകണവും. അവ രണ്ടുമാണ് ഈ ഫോട്ടോയിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങള്. പുഷ്പ്പം പൊടിക്ക് ഫോക്കസ്സിന് പുറത്ത് പോയി, അല്ലെങ്കില് കുറച്ചുകൂടി ഡെപ്ത് കൂട്ടണമായിരുന്നു. പൂവിന്റെ അപേക്ഷിച്ച് ജലത്തിനാണ് ഫോട്ടോയില് വെയ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും മികച്ച നിരീക്ഷണം, വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തതിലെ മികവ്, ആകര്ഷണീയമായ ഫ്രെയിം എന്നിവ പരിഗണിച്ച് ഈ ഫോട്ടോയും മത്സരത്തിലെ ഒരു മികച്ച ചിത്രമായി കണക്കാക്കുന്നു.
Grade : A
ഫോട്ടോ #16ഛായാഗ്രാഹകന്‍: സാഹ‍‍ Nikon E8700 - 1/60, f/4.2, 19mm, ISO 50, Partial


ശംഖുപുഷ്പ്പത്തിന്റെ ഒരു നല്ല സാധാരണ ചിത്രം. നല്ല സൂര്യപ്രകാശത്തില് നിന്നിരുന്ന പൂവായിരുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്ദെ നീല നിറം കുറച്ച് over exposed ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ട്.
Grade : Bഫോട്ടോ #17ഛായാഗ്രാഹകന്‍: ചക്കര‍‍ Nikon coolpix L1 - 1/76s, f/2.9, 6mm, ISO 50, Center Weighted Average


ചെത്തിപൂക്കുലയുടെ ഒരു നല്ല ചിത്രം, കുലയില് പൂക്കളിം മൊട്ടുകളുമുണ്ട്.പൂക്കളില് കാണുന്ന ജലകണങ്ങള് പൂക്കള്ക്കു ഒരു പുതുമ (freshness) നല്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഫ്രെയിമിലെ ഏറ്റവും ആകര്ഷണീയമായ ഭാഗം ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഇടതു വശത്തെ മുകളിലായിട്ടാണ്. മുകളിലേയ്ക്ക് പൊങ്ങി നില്ക്കുന്ന മൊട്ടുകളും ജലകണങ്ങള് പറ്റിപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ദളങ്ങളും ചേര്ന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം അപ്രസക്തമായി ഇതേ ഫ്രെയിമില് തന്നെ കാണപ്പെടുന്നതു ഈ ചിത്രത്തിന്ദെ ആകര്ഷണീയത കുറയ്ക്കുന്നു.

ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ആയിരുന്നെങ്കിലോ? ഇതില് തന്നെ ഇടതു വശത്തെ മൊട്ടുകള്ക്ക് ഫ്രെയിമിനകത്ത് കുറച്ച്ക്കൂടി സ്ഥലം കൊടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കില് കുറച്ചുകൂടി നന്നായേനേ.
Grade : B
ഫോട്ടോ #18ഛായാഗ്രാഹകന്‍: റിഷാദ്‍‍ Nikon D70 - 1/200s, f/5, 70mm, Pattern


പൂവ് എന്ന് പറയുമ്പോള് വിടര്ന്നു നില്ക്കുന്ന നല്ല നിറങ്ങള് എന്നാണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രം ഒന്നു മാറി ചിന്തിക്കുന്നു.പൂക്കുലയുടെ ഒരു അവസ്ഥ പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത വിഷയത്തിന് പുറകില് നിന്നു വരുന്ന പ്രകാശമാണ്(back lighting). മാറാലാ പിടിച്ച നിഗൂഢമായ ആ പൂക്കുലയില് തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണുകള് ഉടക്കി നില്ക്കുന്നു. അതിന് സഹായിക്കുന്ന വിധമാണ് പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
കശുമാവിന്റെ ഉണങ്ങിയ പൂക്കുലയാണോ ഇത്?
Grade : A
ഫോട്ടോ #19ഛായാഗ്രാഹകന്‍: ചന്ദ്രക്കാറന്‍‍‍ Canon EOS 350D - 1/1600, f/6.3, 55mm, ISO 200, Partial


വിശാലമായ ആകാശത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ചുവന്ന പൂക്കള്. ഒരു കമ്പില് കെട്ടി കുത്തി പൊക്കിയ ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ ചിത്രത്തില് നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് (ആ കമ്പിന്റെ നീളകൂടുതല് കാരണം) ഒരു പകുതിക്കിപ്പുറംവെച്ച് പൂക്കളെ നിര്ത്തി ബാക്കി ഭാഗം മുഴുവനും നീലാകാശമിടുകയായിരുന്നെങ്കില് ഇതിലും നന്നായേനെ എന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കില് പ്രകാശത്തിനെതിരെ നീലകാശത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ആ ചുവന്ന ദലങ്ങളുടെ ക്ലോസപ്പ് ആ ദളങ്ങളുടെ സുതാര്യത വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ഒരു ഷോട്ട്, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പരിഗണിച്ച് നോക്കാമായിരുന്നു.
Grade : B
ഫോട്ടോ #20ഛായാഗ്രാഹകന്‍: റീനി Nikon E4100 - 1/36s, f/4.9, 17mm, ISO 100, Pattern


നല്ല പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള സുന്ദരന് പൂവായിരുന്നു, പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം - ഷെക്കായി പോയി!
Grade : B
ഫോട്ടോ #21ഛായാഗ്രാഹകന്‍: ഡാലി Nikon E4100 - 1/60s, f/5.6, 6mm, ISO 50, Pattern


വ്യത്യസ്തമായ ആകൃതിയുള്ള പൂവ്, അതിന്റെ വലിയ ഒരു ദളം കാഴ്ചക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധ ആകര്ഷിക്കുന്നു. എന്നാല് അതിന്റെ തൊട്ടു താഴെ നില്ക്കുന്ന മുള്ളന് ഇലകളും ആ വലിയ ദളത്തോടൊപ്പം ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാന് മത്സരിക്കുന്നു.
Grade : B
ഫോട്ടോ #22ഛായാഗ്രാഹകന്‍: ‍‍പൊന്നമ്പലം Nikon Coolpix L10 - 1/60, f/5.6, 6mm, ISO 64, Exp Bias -1.6 step, Pattern


ഏതോ കല്യാണം കൂടാന് പോയപ്പോള് എടുത്ത ഫോട്ടോയാണെന്നു തോന്നുന്നു!
Grade : B
ഫോട്ടോ #23ഛായാഗ്രാഹകന്‍: ദീപു‍‍ Canon powershot S3 IS - 1/60s, f/3.5, 65mm, Pattern


ഈ ചെമ്പരത്തി പൂവിന്റെ ചിത്രവും മറ്റു രണ്ട് ചെമ്പരത്തി ചിത്രങ്ങള് പോലെ തന്നെ.
Grade : B
ഫോട്ടോ #24ഛായാഗ്രാഹകന്‍: പീലു‍‍ Canon powershot S2 IS - 1/640s, f/3.5, 65mm, Pattern


വെള്ളപൂക്കളുടെ ഒരു മികച്ച ചിത്രം. പശ്ചാത്തലം blur ആയതിനാല് പൂക്കളുടെ ആ കുലയ്ക്ക് നല്ല പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നുണ്ട്. വെള്ള പൂക്കളെ വളരെ നന്നായി expose ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
Grade : A
ഫോട്ടോ #25ഛായാഗ്രാഹകന്‍: ദിവാസ്വപ്നം‍‍ Canon EOS Digital rebel XT - 1/50s, f/5.6, 55mm, ISO 100, Pattern


ക്യാമറ കുറച്ചുകൂടി താഴ്ത്തുകയായിരുന്നെങ്കില് ആ പൂക്കുലയുടെ അടിഭാഗവും ഈ ഫ്രെയിമില് തന്നെ വരും. മൊട്ടുകളും പൂക്കളും അങ്ങനെ താഴേയ്ക്ക് തൂങ്ങിയാടി നില്ക്കുന്നതു കാണാന് നല്ല ചന്തമുണ്ടായേനെ!
Grade : B
ഫോട്ടോ #26ഛായാഗ്രാഹകന്‍: ഇക്കാസ്‍‍ Fuji Finepix A205 - 1/240s, f/3.2, 6mm, ISO 100, Pattern


നല്ല ഒരു ചിത്രം. പൂവിന്റെ വശത്തു നിന്ന് നേരെ എടുത്തിരിക്കുന്നു. അതു ഈ ചിത്രത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു.
Grade : B
ഫോട്ടോ #27ഛായാഗ്രാഹകന്‍: K.M. Faisal‍ F/2.9 , 1/500 s, 5mm, ISO-80


നന്നായി കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രീറ്റിങ്ങ് കാര്ഡ് തരത്തിലുള്ള ചിത്രം. പൂവിലേയ്ക്കുള്ള പ്രകാശം വളരെ നന്നായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Grade : A
ഫോട്ടോ #28ഛായാഗ്രാഹകന്‍: യാത്രാമൊഴി‍‍ Canon EOS Digital rebel - 1/200s, F/5, 50mm, ISO 200, Partial


എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് മത്സരത്തിന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രം. വളരെ ശ്രദ്ധാപൂര്വ്വം വെളിച്ചത്തിന്റെ അളവും ദിശവും മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത ചിത്രം. വെള്ള പൂക്കളിലും പച്ച ഇലയിലും തണ്ടിലും വീഴുന്ന പ്രകാശം അവയുടെ ആ delicate nature കൂടൂതല് മിഴിവോടെ പ്രകടമാക്കുന്നു. ഇരുട്ടില് വെളിച്ചതിന്റെ 2 വെള്ളി തുണ്ടുകള്.
Grade : A
ഫോട്ടോ #29ഛായാഗ്രാഹകന്‍: ഉണ്ണിക്കുട്ടന്‍‍‍ Panasonic DMC-LC33 - 1/60s, f/4.3, 13mm, ISO 100, Pattern


നേരിട്ടു കണ്ടാല് വളരെ ഭംഗി തോന്നുന്ന ഒരു ദൃശ്യം. പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള ആ പൂക്കള് കുറച്ച് over exposed ആണ്.
Grade : Bഫോട്ടോ #30ഛായാഗ്രാഹകന്‍: കരീം മാഷ്‍‍ Kodak Easyshare C743Z - 1/64s, 6mm, f/2.7, ISO 140, Center Weighted Average


വിഷയം പൂവാണോ എന്ന് സംശയമുണര്ത്തുന്ന ചിത്രം. പൂവാണോ ചിത്രത്തിലെ വിഷയം എന്നു ചോദിച്ചാല് അല്ല കടയാണ്. എന്നാല് കടയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് പൂക്കള് കൊണ്ട് മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കടയും അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളും.
Grade : C
ഫോട്ടോ #31ഛായാഗ്രാഹകന്‍: ശനിയന്‍‍‍ f3.5, 1/60s


ഒരു വിവാഹചിത്രത്തില് നിന്നു പൂവിന്റെ ഭാഗം മാത്രം വെട്ടിമാറ്റിയിരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അതു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിന് പൂക്കളുടെ ചിത്രം എന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം സങ്കല്പ്പിക്കുവാന് സാധിക്കുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല വധുവിന്റെ മുഖത്തിന് അനുയോജ്യമായ exposure settings പൂക്കള്ക് യോജിച്ചവയായിരുന്നില്ല. ഫ്ലാഷ് പ്രകാശം പൂക്കളില് ഇത്തിരി harsh ആയി പോയി
Grade : C

28 comments:

nalan::നളന്‍ said...

6ാമത് മത്സരത്തിന്റെ ഫലം

വിജയികള്‍ക്കാശംസകള്‍

nalan::നളന്‍ said...

You do not have permission to post to group blog4comments. You may need to
join the group before being allowed to post, or this group may not be open to
posting.
---------------

എന്നെ പുറത്താക്കിയോ ?

RR said...

വിഷയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആയിരിക്കും, ഇത്തവണ മത്സരം സക്സസ്‌ ആയി :)

വിജയികള്‍ക്കാശംസകള്‍

ikkaas|ഇക്കാസ് said...

തോറ്റവര്‍ക്കാശംസകള്‍. അടുത്ത തവണ പെട്ടീം തൂക്കി പൂര്‍വ്വാധികം ഭംഗിയുള്ള പടങ്ങളുമായി ഞങ്ങള്‍ തിരിച്ചുവരും സംഘാടകരേ..
വിജയികളേ, ചെറിയൊരാശംസ നിങ്ങള്‍ക്കും :)

അഗ്രജന്‍ said...

വിജയികള്‍ക്കും പങ്കെടുത്തവര്‍ക്കും ജഡ്ജസ്സിനും സംഘാടകര്‍ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ :)

സപ്തവര്‍ണ്ണങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

Physel said...

Sapthan...very good effort! നന്ദി, നളനും...

വിജയിച്ചവര്‍ക്കും അല്ലാത്തവര്‍ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍!!

പിന്നെ ഒരു ചെറിയ വിശദീകരണവുമുണ്ട്. ഈ മത്സരത്തില്‍ ഞാന്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. (താല്പര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഒരു ആക്റ്റീവ് ബ്ലൊഗിംഗിനു അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് - ഈ മത്സരഫലം തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച വന്നതു കൊണ്ട് കാണാന്‍ പറ്റി എന്നേ ഉള്ളൂ)ആയതിനാല്‍ ഈ മത്സരത്തില്‍ ജഡ്ജസ് ചോയിസ് വിഭാഗത്തില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ മനോഹരമായ ചിത്രത്തിന്റെ ശില്‍പ്പി ഫൈസല്‍ എന്നയാള്‍ ഞാനല്ല. മുന്നെ എന്നെ പരിചയമുള്ള ചിലര്‍ക്കെങ്കിലും അങ്ങിനെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായേക്കാന്‍ സാധ്യത ഉള്ളതു കൊണ്ടാണ് ഈ കുറിപ്പിട്ടത്. ഒരാള്‍ കഷ്ട‍പ്പെട്ടു പടമെടുത്ത് സന്മ്മാനവും വാങ്ങിയിട്ട് ഒരല്പമെങ്കിലും അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അനര്‍ഹനായ എനിക്കും വന്നേക്കാം എന്നൊരു ശങ്ക. ആ സുന്ദരന്‍ ചിത്രത്തിന്റെ ഭാവനയ്ക്കും ആവിഷ്കാരത്തിനുമുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ മുഴുവനായും അദ്ദേഹത്തിനു തന്നെ യിരിക്കട്ടെ. അഭിനന്ദിക്കുന്നവര്‍ ദയവു ചെയ്ത് ഇതും ഒന്നു മനസ്സില്‍ കുറിച്ചേക്കുക.

SAJAN | സാജന്‍ said...

ഇത്തവണത്തെ വിജയത്തിനു നൂറ് മാറ്റാണ്..
വിജയികള്‍ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ കൂടാതെ സപ്തന്റേയും നളളന്റേയും പരിശ്രമം തീര്‍ച്ചയായും അഭിനന്ദനം അര്‍ഹിക്കുന്നു.. ഒരു സജഷന്‍ ഉള്ളത് വോട്ടുകള്‍ പരസ്യമാക്കാതിരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ നന്നായിരിക്കും..

ദേവന്‍ said...

വിജയികള്‍ക്കും പങ്കെടുത്തവര്‍ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍. സപ്താന്റെ വിശകലനം കണ്ടിട്ടാണ്ട്‌ ചിത്രങ്ങളെകൂടുതല്‍ മനസ്സിലായത്‌, നന്ദി.

കമന്റ്‌ മോഡറേഷന്‍ ഇട്ടാലും ബ്ലോഗിലെ മെംബര്‍മാരുടെ കമന്റ്‌ മോഡറേഷന്‍ ഇല്ലാതെ തന്നെ പബ്ലിഷ്‌ ആകും. (ഒടയോനെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്ന ഇടപാട്‌ ബ്ലോഗര്‍ ഡോട്ട്‌ കോമനില്ലെന്നു ചുരുക്കം). ജഡ്ജിമാര്‍ വോട്ട്‌ ഇടുമ്പോള്‍ അതോര്‍ക്കണേ.

nalan::നളന്‍ said...

ഫൈസല്‍,
നന്ദി,തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്..

സാജന്‍, അഭിപ്രായം പരിഗണിക്കാം. നന്ദി
ദേവാ, എനിക്കും യാ‍ത്രാമൊഴിക്കുമീ അബദ്ധം ഒരിക്കല്‍ പറ്റിയതാണു, ഇപ്പോള്‍ കുമാറിനും തുളസിക്കും, ഈ നാലുപേര്‍ക്കും ഇനിയിതാവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പറ്റില്ലല്ലോ :)

യാത്രാമൊഴി said...

ഇത്തവണ മല്‍സരം ഒരു വന്‍വിജയമാക്കിയതില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍.

ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സപ്തന്റെ വിലയിരുത്തലുകളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അസ്സലായി.

ഞാന്‍ ഇത്തവണ പങ്കെടുക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതല്ല. അയക്കാന്‍ പറ്റിയ പുതിയ പടങ്ങളൊന്നും സ്റ്റോക്ക്‌ ഇല്ലായിരുന്നു. ഒടുവില്‍ പടമയച്ചോ, പടമയച്ചോ എന്ന നളന്റെ ചോദ്യം കേട്ട്‌ ഇവിടെയടുത്തുള്ള ബയോപോണ്ടില്‍ പോയി എടുത്തതാണു ഈ ചിത്രം.

വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയോടടുത്ത്‌ വെയില്‍ മങ്ങിത്തുടങ്ങിയപ്പോള്‍, മരച്ചില്ലകള്‍ക്കിടയിലൂടെ ഈ പൂക്കളിലേക്ക്‌ പാളിവീഴുന്ന വെളിച്ചം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ണില്‍ പെട്ടു. ബാക്ഗ്രൗണ്ടില്‍ മറ്റൊന്നും വരാതെയിരിക്കാനും ഈ ഫ്രെയിം കമ്പോസ്‌ ചെയ്യാനും, ഇടയ്ക്ക്‌ ചെറുതായി വീശുന്ന കാറ്റു കടന്നുപോകുന്നതും കാത്ത്‌ ചെടികള്‍ക്കിടയില്‍ കുത്തിയിരിക്കേണ്ടി വന്നതൊഴികെ (തീരെ ഉയരം കുറഞ്ഞ ചെടിയാണു ബ്ലീഡിംഗ്‌ ഹേര്‍ട്സ്‌) ബാക്കിയൊക്കെ എളുപ്പമായിരുന്നു. ഇവിടെ പിന്നെ ചെടിക്കിടയില്‍ ക്യാമറയുമായി കുത്തിയിരുന്നാലും, വീണുകിടന്നാലും വഴിയെ പോകുന്ന ആരും ഏതെടാ ഈ വട്ടന്‍ എന്ന മട്ടില്‍ തുറിച്ചു നോക്കില്ല എന്നൊരു സൗകര്യം കൂടിയുണ്ട്‌.

എന്തായാലും എനിക്ക്‌ വളരെയധികം സംതൃപ്തി നല്‍കിയ ഒരു ചിത്രമാണിത്‌. നിങ്ങള്‍ക്കും ഇഷ്ടമായെന്നറിയുന്നതില്‍ അതിയായ സന്തോഷം!

ഈ സീരീസില്‍ ഇനിയും കുറച്ച്‌ ചിത്രങ്ങള്‍ കൂടിയുണ്ട്‌. അത്‌ സമയം കിട്ടുമ്പോള്‍ ബ്ലോഗിലിടാം.

മറ്റ്‌ വിജയികള്‍ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍.
എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരിക്കല്‍ കൂടി നന്ദി!

saptavarnangal said...

മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ക്ക് നന്ദി, വിജയികള്‍ക്ക് ആശംസകള്‍!

മത്സരഫലം പോസ്റ്റ് തിടുക്കത്തില്‍ തയാറാക്കിയപ്പോള്‍ കുറച്ച് ഗ്രേഡുകള്‍ മാറി പോയിരുന്നു(മിക്കതും ഗ്രേഡ് C). അതു തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്!

അപ്പു said...

എനിക്ക് മത്സരഫലങ്ങളേക്കാള്‍ ഇഷ്ടമായത് സപ്തേട്ടന്റെ കമന്റുകളാണ്. അതാണ് ഈ മത്സരത്തിന്റെ സമ്മാനവും..... !! നന്ദി.

Anonymous said...

വിജയികള്‍ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍!
സപ്തനും നളനും ആശംസകള്‍!
നളന്‍, നാലാമത്തെ ചിത്രം ഞാനയച്ചതല്ലേ? :)

qw_er_ty

Kiranz..!! said...

ബൂലോഗ കൂട്ടായ്മയില്‍ ഏറ്റവും അച്ചടക്കത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ ഞാന്‍ ഇങ്ങോട്ടും ലിങ്കും..ഒരോ ചിത്രമത്സരങ്ങള്‍ക്കും അവരവര്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ചുമതലകള്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു കാണുമ്പോള്‍ നല്ല സന്തോഷം,പ്രത്യേകിച്ചും ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം ജഡ്ജസിന്റെതായ വിലയിരുത്തല്‍ ഏറ്റവും മനോഹരവുമാകുന്നു..!

തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങള്‍ നേരത്തെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോള്‍ തന്നെ മനസില്‍ത്തട്ടിയവ തന്നെ..
എല്ലാ വിജയികള്‍ക്കും ആശംസകള്‍..

nalan::നളന്‍ said...

തനിമ,
4ആമത്തെ ചിത്രം തനിമയുടേതാണു, ഗുരുതരമായ ഈ തെറ്റിനു ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.

ഉണ്ണിക്കുട്ടന്‍ said...

അല്ലേലും വിജയിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ..പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ പ്രധാനം !!
പോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ടിപ്സ് നേരെത്തെ ഇട്ടിരുന്നെങ്കില്‍ ...(ഇപ്പോ മറിച്ചേനേ)
എന്നാലും നളാ..എന്റെ ഫോട്ടോയുടെ അനാലിസിസില്‍ 'നേരിട്ടു കണ്ടാല്‍ നല്ല ഭംഗി തോന്നുന്ന
ദൃശ്യം' എന്നു വേണ്ടാരുന്നു. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു എ+ ചിത്രം അയച്ചിട്ടേ വേറെ കാര്യമുള്ളൂ..

ജയിച്ചവര്‍ക്ക് -----> :) (അസൂയ)

തോറ്റവര്‍ക്ക് -------> :) :) :)

മുല്ലപ്പൂ || Mullappoo said...
This comment has been removed by the author.
മുല്ലപ്പൂ || Mullappoo said...

പൂവുകളുടെ മത്സരം ആയി രുന്നു.
എന്റെ ഫോട്ടോ അയക്കമായിരുന്നു ;)

വിജയികള്‍ക്കശംസകള്‍.
അല്ലാത്തവര്‍ക്കും, ഭൂരിപക്ഷം അവരുടെ കൂടെ ആണല്ലോ :)

nalan::നളന്‍ said...

ഉണ്ണിക്കുട്ടാ, ആ അനാലിസിസ് സപ്തന്റേതാ :)
അടുത്ത തവണ A+ അയച്ചോളൂ (A grade എന്നാ ഉദ്ദേശിച്ചത്, തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ)

ഉണ്ണിക്കുട്ടന്‍ said...

സോറി നളാ..

തിരുത്ത്:

എന്നാലും സപ്താ...

:: niKk | നിക്ക് :: said...

നല്ല ജഡ്ജ്മെന്റുകള്‍. ഏവര്‍ക്കും അടുത്ത തവണ കൂടുതല്‍ നന്നായി പെര്‍ഫോം ചെയ്യാന്‍ തക്ക ഊര്‍ജ്ജം പ്രദാനം ചെയ്യും എന്നു കരുതുന്നു :)

ആഷ | Asha said...

ഈ മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനുള്ള പ്രേരണ സമ്മാനത്തിനേക്കാള്‍ ഉപരി ജഡ്ജസിന്റെ വിലയിരുത്തലാണ്.

വിജയികള്‍ക്ക് ആശംസകള്‍!
സമ്മാനം കിട്ടാത്തവര്‍ അടുത്ത മത്സരത്തില്‍ പൂര്‍വ്വാധികം ശക്തിയോടെ ആഞ്ഞടിക്കാന്‍ ആശംസകള്‍.

sandoz said...

''സമ്മാനം കിട്ടാത്തവര്‍ അടുത്ത മത്സരത്തില്‍ പൂര്‍വ്വാധികം ശക്തിയോടെ ആഞ്ഞടിക്കാന്‍ ആശംസകള്‍''

ആഞ്ഞടിക്കല്‍ ജഡ്ജസിന്റെ നെഞ്ചത്തിട്ടാണോ ആഷേ......

ആഷ | Asha said...

ഇവിടെ മഴ പെയ്യാന്‍ പോവുന്നു. അതിനു മുന്നോടിയായി ഭയങ്കര കാറ്റ് ആ ഒരു ഇഫക്റ്റില്‍ എഴുതി പോയതാണേ സാന്റോസേ ക്ഷമീ...

റിഷാദ് said...

സപ്തന്,
ഊഹിച്ചത് ശരിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിലെ കശുമാവിന്റെ ഉണങ്ങിയ പൂവായിരുന്നു ചിത്രത്തില്‍ കണ്ടത്. പിന്നെ എല്ലാ വിലയിരുത്തലുകളും നന്നായിരുന്നു.
നളന്,
ഒരു ചെറിയ തിരുത്തുണ്ട്. ക്യാമറ മോഡല്‍ 'Nikon D70s' ആണ്. പിക്ചര്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ എടുത്തപ്പോള്‍ 's' വിട്ടുപോയതായിരിക്കുമെന്നു കരുതുന്നു.

Siju | സിജു said...

വിജയികള്‍ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍..

Siju | സിജു said...

അടുത്ത മത്സരം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചോ..
തീയതി മൂന്നായല്ലോ..
കുമാരേട്ടന്‍ തന്നെയല്ലേ ഇത്തവണ സംഘട്ടനം..

അപ്പു said...

മാഷന്മാരേ.....ഈ മാസം മത്സരമൊന്നുമില്ലേ?
പങ്കെടുത്ത് ഫോട്ടോ അയയക്കാന്‍ ഇവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് നോക്കിയിരിക്കുവാ.... എളുപ്പം ഒരു വിഷയം ഇടന്നേ...തീയതി നാലായി..!!